Bazalt to skała wulkaniczna, która jest wykorzystywana w różnych dziedzinach, takich jak budownictwo, drogownictwo, przemysł metalurgiczny czy rolnictwo. Jednakże, istnieją pewne kontrowersje związane z tym, czy bazalt jest szkodliwy czy nie.

Zacznijmy od korzyści płynących z wykorzystywania bazaltu. Jest to skała, która charakteryzuje się bardzo wysoką twardością i odpornością na ścieranie, co czyni ją idealnym materiałem do budowy dróg, mostów, a także jako kruszywo do betonu. Ponadto, bazalt jest również wykorzystywany w produkcji ceramiki, a także jako surowiec do produkcji cegieł i płytek.

Jednakże, istnieją pewne obawy, że stosowanie bazaltu może być szkodliwe dla zdrowia człowieka. Bazalt może bowiem zawierać pewne substancje, takie jak krzemionka, które są szkodliwe dla układu oddechowego, zwłaszcza jeśli są wdychane w postaci pyłu. Pracownicy zatrudnieni w przemyśle wydobywczym, obróbce i przetwarzaniu bazaltu narażeni są na ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego, takich jak pylica płuc.

Innym potencjalnym zagrożeniem związanym z bazaltem jest fakt, że w niektórych krajach stosuje się go jako materiał do produkcji nawozów sztucznych. Zawartość metali ciężkich w bazalcie może być szkodliwa dla roślin i ziemi, co w konsekwencji wpływa na jakość upraw i zdrowie ludzi spożywających zanieczyszczone produkty.

Wniosek z powyższego jest taki, że bazalt, podobnie jak wiele innych surowców naturalnych, może być szkodliwy dla zdrowia i środowiska, jeśli nie jest wykorzystywany w sposób odpowiedzialny i kontrolowany. Aby uniknąć zagrożeń, związanych z wykorzystaniem bazaltu, należy przestrzegać odpowiednich procedur bezpieczeństwa i higieny pracy, a także monitorować zawartość substancji szkodliwych w skałach używanych do produkcji różnego rodzaju materiałów.

Warto również wspomnieć, że istnieją alternatywne materiały, które mogą być stosowane zamiast bazaltu w wielu dziedzinach, takich jak na przykład materiały kompozytowe, które charakteryzują się wysoką wytrzymałością i lekkością, co czyni je idealnymi do produkcji elementów budowlanych, pojazdów czy maszyn.