Wojciech Weiss to wyjątkowy twórca

Był malarzem, który studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1907 roku był profesorem i rektorem krakowskiej ASP. Malował przede wszystkim pejzaże oraz akty. Urodził się 4 maja 1875 roku w Rumunii (na Bukowinie), a zmarł 7 grudnia 1950 roku w Krakowie. Frapowały go modernizm oraz ekspresjonizm. Zajmował się malarstwem olejnym i pastelowym, w spektrum jego zainteresowań były grafika, akwarela oraz fotografia. Szkicował także bardzo chętnie. Inspiracje Japonią były dla niego bardzo ważne, czemu dawał wyraz w swoich obrazach. Po 1918 roku ugruntowała się jego pozycja malarska i pojawiła się sława.

Weiss oraz ironia

Wojciech Weiss malował obrazy autoironiczne, zmysłowe, oniryczne. Fantastyczne i prozaiczne dzieła także były obecne. Miał ogromny dar do wyboru barw, był niezwykłym kolorystą. Odbył wspaniałe podróże – w 1896 roku przejechał sporą część Europy. Zobaczył Wrocław, Drezno, Berlin, Pragę, Wiedeń, Budapeszt. Dotarł do Pragi oraz Luwru. Podczas podróży czerpał inspiracje do tworzenia. Malarz Wojciech Weiss był osobą bardzo postępową – z uczniami wyjeżdżał na plenery, wspierał niezależność kobiet. Takie poglądy były wówczas niezwykłe, a nawet rewolucyjne. Weiss pozostawił swój ślad w historii malarstwa polskiego i pokazał jak bardzo jest ono ważne. Jego obrazy są wyjątkowe, mają niesamowitą aurę i warto wybrać się na wystawę dzieł tego twórcy, gdy tylko jest ona organizowana. Melancholik, Wiosna i Demon to obrazy naprawdę wybitne i zasługujące na podziw.